Spolplattans avgränsning är nu på plats och det ser riktigt bra ut. Anledningen är att begränsa spolplattans användning till det den är till för nämligen att ta hand om tvättvatten från båtbottnar på hösten. All övrig tid står ventilen i läge så att regnvatten går ut som dagvatten i hamnen. Avgränsningen hindrar husbilarna från att tömma gråvatten och svartvatten på spolplattan. Det finns tömning för portabla toatankar från betalande ställplatsgäster vid båthuset. Vi har en dialog med kommunen där vi trycker på för att kommunen skall tillhandahålla tömningsstationer för husbilar kopplade till avloppsnätet på strategiska ställen i kommunen.

Spolplattas nya avgränsning klar.

Kategorier:

Taggar:

Inga svar på inlägget