Måndagen den 15 juni (vecka 25) kommer den planerade renoveringen av båthusets fasad (utsidan) att starta, då kommer NCC att reparera samt putsa och måla tegelpartier och betongkonstruktion runt hela huset. För att arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt måste allt som finns runt husets utsida flyttas och du som har mast på masthyllorna (östra och norra fasaderna), eller annat material liggande invid huset, måste omgående ta hand om detta. Ska Du masta på snart så flytta gärna din mast direkt till ytan vid mastkranen! Vaggor och pallningsmaterial som ligger invid husets västra sida kommer tillfälligt att flyttas ut från fasaden. De master och annat material som inte omhändertagits kommer under vecka 23 att flyttas till en tillfällig plats i anslutning till båthuset. De master och annat material som inte omhändertagits när renoveringen är klar kommer föreningen att forsla bort.

När kommer arbetet ske?
Arbetet kommer påbörjas den 15 juni och pågå ca 2-3 veckor.

Vad kommer göras och hur kommer det gå till?
Fasaden kommer att tvättas, repareras och impregneras. Tegelpartierna kommer att putsas och betongen kommer att målas. Färgsättningen utförs för att bli så likt dagens färger som möjligt.

Hur påverkas utslagsvasken för latrintömning?
Vasken kommer vara i drift under hela tiden men kommer tillfälligt att flyttas ut från fasaden.

Kommer man kunna gå in i båthuset under tiden?
Ja, det kommer att fungera även om begränsningar kan finnas vid vissa tider. Arbete kommer ske även på den södra fasaden och portar kan därför tillfälligt vara blockerade.

Har Du några frågor?
Mats Näslund (förvaltningskommittén) 070-580 10 57

Taggar:

Inga svar på inlägget