Att vi i HSS har en stark kappseglingstradition i klubben råder det ingen direkt tvekan om. […]