Renovering av 100-bryggan kommer utföras under hösten/vintern, då kommer träbeklädnaden att bytas och flytelementen ses över. Vissa av brädorna har dock visat sig vara så dåliga att de går sönder och vi ber dig därför vara extra uppmärksam när du vistas på bryggan. 

Några brädor har redan bytts ut men om Du upptäcker en trasig bräda, vänligen meddela kansliet på tel 035-21 76 53 eller skicka ett mail till info@hss1910.se så att vi kan åtgärda omgående. 

Taggar:

Inga svar på inlägget