Ni som har ställt in vagnar eller vaggor på HSB tomten måste snarast ta bort dem […]