Vad vill du att HSS skall vara om 5 -10 år?

Styrelsen har beslutat att sjösätta ett projekt där vi alla medlemmar skall hjälpas åt och försöka göra en plan för framtiden.

Styrelsen vill ha en dialog där så många medlemmar som möjligt är delaktiga och speciellt viktigt är det att våra nya medlemmar och unga medlemmar hjälper till. Fundera och skriv ner det ni anser vara viktigt att vi diskuterar och lämna det till kansliet. Rubricera ert inlägg med HSS framtid. Om ni mailar, använd adressen info@hss1910.se

Materialet som kommer in kommer tillsammans med resultatet från ett medlemsmöte under september skapa grunden för det fortsatta arbetet.

Kategorier:

Taggar:

Inga svar på inlägget