Inom några veckor kommer PEAB på uppdrag av Halmstads kommun att påbörja arbete med att förstärka piren och ta bort sand. Förhoppningsvis kommer problemen med “sandstormar” som vi haft de senaste åren att försvinna.

Det kommer att finnas gångväg ut till bryggorna under tiden arbetet pågår men det blir tidvis en ganska smal passage. Tänk på att servicebryggan vid mastkranen är ett bra alternativ när båten skall lastas eller tömmas.

Taggar:

Inga svar på inlägget