Har du synpunkter på hur du tycker HSS skall utvecklas framöver, de närmsta 5-10 åren, så skriv gärna till info@hss1910.se

Inläggen som vi får in fram till den 4 oktober kommer att ligga till grund för nästa steg, medlemsmöte i HSS den 14 oktober kl 18.00. Mötet startar med en macka och kl 18.30 tar Katharina Nilsson från RF-SISU tag i taktpinnen och leder oss vidare i processen. För att det skall bli lättare att ordna mat så tar vi tacksamt emot er anmälan, gärna innan den 13 oktober. Teckningslista finns i HSS men ni kan också skicka ett mail till karl-otto.stromberg@stromin.se

Taggar:

Inga svar på inlägget