Vision / Strategier / Handlingsplaner. Fastlagd av styrelsen 25 augusti 2022.

Målgrupper HSS Framtid

 • medlemmar
 • anställda
 • styrelse och kommittéer (kontinuitet)
 • kommun
 • gästbåtar, husbilsgäster, turism
 • sponsorer
 • bidragsgivare (kommun, RF-SISU)
 • press/media
 • presumtiva medlemmar
 • segelskoleföräldrar
 • svenska seglarförbundet

HSS Framtid ska

 • ska kunna förstås av alla även om man inte seglar (många målgrupper)
 • ska vara basen för verksamheten
 • ska vara ett levande dokument
 • tillgängligt för medlemmarna
 • ska kunna förstås av alla även om man inte seglar (många målgrupper)
 • ska vara basen för verksamheten
 • ska vara ett levande dokument
 • tillgängligt för medlemmarna

Vision
Att vara en förening som ständigt utvecklas och alltid har segling, båtliv och gemenskap i fokus.

Strategier

HSS ska

 • vara en ideell förening där medlemmarna i gemenskap driver och utvecklar verksamheten i en välkomnande miljö
 • verka för ett aktivt och lärande båtliv för alla medlemmar
 • bedriva seglarskola och ungdomsverksamhet
 • vara en kappseglande förening
 • erbjuda en väl fungerande hamn med god service för medlemmar, gästande båtar och husbilar
 • arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor och minskning av negativ miljöpåverkan
 • driva aktiva och konstruktiva kontakter med kommun och andra intressenter

Handlingsplaner
Övergripande handlingsplaner för strategierna; detaljplaner finns i styrelse och kommittéers årliga verksamhetsplaner

HSS ska vara en ideell förening där medlemmarna i gemenskap driver och utvecklar verksamheten i en välkomnande miljö och detta uppnås genom att

 • arbeta med att öka engagemanget för HSS bland medlemmarna
 • välkomna och informera nya medlemmar
 • arbeta för att skapa en inbjudande och inkluderande miljö
 • verka för ökad jämställdhet och mångfald inom föreningen, styrelse och kommittéer
 • utveckla informationskanalerna till medlemmarna

HSS ska verka för ett aktivt och lärande båtliv för alla medlemmar och detta uppnås genom att

 • arrangera träffar och aktiviteter som engagerar och inkluderar
  • föreläsningar och utbildningar
  • eskadersegling
  • tjejträffar med seglingsutbildning
 • medlemmar hjälper och stöttar varandra

HSS ska bedriva seglarskola och ungdomsverksamhet och detta uppnås genom att

 • genomföra seglarskola för barn, ungdomar och vuxna
  • utbilda instruktörer seglarskola
  • båtar och utrustning seglarskola är i gott skick
 • genomföra träning för jolleseglare
  • utbilda tränare
  • träning för både nybörjare och mer avancerade
  • genomföra träningskappsegling 1 gång/månad
 • behålla seglare efter seglarskola
  • träna med HSS båtar
  • ha vinteraktiviteter

HSS ska vara en kappseglande förening och detta uppnås genom att

 • tisdagsseglingar och lokala kappseglingar genomförs
 • aktiviteter som ökar intresset för kappsegling genomförs
  • träningskappsegling med erfarna skeppare
  • regelutbildning inför tisdagsseglingar
  • föreningen lånar ut C55 och J/70
 • varje år arrangera 1-2 regattor på regional/nationell nivå
  • utbilda kappseglingsfunktionärer
  • funktionärsbåtar och utrustning är i gott skick
 • delta i Allsvenskan segling
 • äga minst en J/70

HSS ska erbjuda en väl fungerande hamn med god service för medlemmar, gästande båtar och husbilar och detta uppnås genom att

 • flerårig plan för investeringar och underhåll är uppdaterad
 • investeringar genomförs med fokus på långsiktiga och hållbara lösningar
 • klubbhus, båthus, bryggor, sublift, båtar och annan egendom underhålls kontinuerligt för bästa funktion
 • genomföra gemensamma arbetsdagar
 • medlemmar välkomnar och hjälper gäster
 • servicebyggnader och elförsörjning är i gott skick

HSS ska arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor och minskning av negativ miljöpåverkan och detta uppnås genom att

 • utveckla miljöpolicy
 • identifiera miljöaspekter
 • sätta upp miljömål
 • ge utbildning och information till medlemmar

HSS ska driva aktiva och konstruktiva kontakter med kommun och andra intressenter
detta uppnås genom att

 • delta i Båtrådet (kommun och båtklubbar)
 • bevaka och agera på planer och händelser som påverkar HSS

Kategorier:

Taggar:

Inga svar på inlägget