Halmstads Segelsällskaps medlemmar kallas till ordinarie Årsmöte i klubbhuset söndagen den 26 februari 2023. Rösträtt har de som betalt sin medlemsavgift för 2023. Fakturorna för 2023 skickades ut den 17 januari.

Viktiga punkter på Årsmötet är; val av ordförande och styrelseledamöter, val av kommittémedlemmar, revisionsberättelse och verksamhetsberättelser från styrelse och kommittéer.

De stadgeändringar som antogs på Höstmötet 2022 skall antas även på Årsmötet 2023 för att vara gällande.

Ett förslag om Hamnvärdar kommer att läggas fram.

Varmt välkomna

Styrelsen

Taggar:

Inga svar på inlägget

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.