På bilden syns överblivet material som samlats ihop under städning av båthuset.

Är du ägare och vill har kvar någonting av detta skall det tas om hand och flyttas från båthuset innan höstens arbetsdag. Därefter slängs resterna.

Masthyllorna har också städats för att ge plats åt fler master. Enligt instruktion som hänger vid masthyllorna får inte bommar, spridare och vajrar finnas kvar på masterna. Viktigt är att masten är märkt!

Kategorier:

Taggar:

Inga svar på inlägget