HSS båthus, en anrik byggnad från 1953, är en central del av vår förenings historia och verksamhet. Genom åren har båthuset tjänat som en vital plats för vinterförvaring av våra medlemmars träbåtar samt förvaring av föreningens utrustning såsom sublift och ribbåtar.

På senare tid har dock båthuset stött på utmaningar. Takets skick har gradvis försämrats och nu står vi inför ett läckage av en sådan omfattning att det kräver åtgärder. En betydande renovering är inplanerad under 2024 för att återställa båthuset till dess forna glans.

Denna renovering sker i en tid av förändring. Antalet träbåtar inom föreningen har minskat, vilket öppnar upp för nya möjligheter. Det är viktigt att framhäva att förvaringen av träbåtar fortfarande är en prioritet och kommer fortsätta vara det. Samtidigt ser vi en potential i att bredda användningen av båthuset för att ytterligare stärka dess roll i HSS:s verksamhet och varumärke.

Båthuset är mer än bara en byggnad; det är en symbol för gemenskap och stolthet inom HSS. Därför önskar Styrelsen engagera alla medlemmar i denna förnyelseprocess. Vi välkomnar synpunkter och idéer om hur båthuset kan användas för att bäst gagna föreningen och alla dess medlemmar.

Låt oss tillsammans se till att HSS båthus fortsätter vara en plats där tradition möter framtid. Skicka in dina tankar och förslag till Styrelsen, och var en del av denna spännande resa mot ett renoverat och revitaliserat båthus för alla medlemmar i HSS.

Vi vill att du som medlem markerar en eller flera punkter och skriver in din åsikt nedan:

Fill out my online form.

Kategorier:

Taggar:

Inga svar på inlägget