Halmstads Segelsällskaps medlemmar kallas till ordinarie Årsmöte i klubbhuset söndagen den 25 februari 2024. Rösträtt har de som betalt sin medlemsavgift för 2024.

Viktiga punkter på Årsmötet är; val av ordförande och styrelseledamöter, val av kommittémedlemmar, revisionsberättelse och verksamhetsberättelser från styrelse och kommittéer.

En viktig punkt är beslut om omläggning av taket på Båthuset.

Varmt välkomna

Styrelsen

Kategorier:

Taggar:

Inga svar på inlägget