• Kärl för sortering av hushållsavfall finns strax norr om klubbstugan.
  • Container för grovt brännbart avfall finns cirka 50 meter öster om klubbhuset.
  • Kärl för sortering av farligt avfall finns cirka 50 meter öster om klubbhuset.
  • Toalettavfall från husbilar kan tömmas vid sydvästra hörnet av båthuset.
  • Toalettank i båt kan sugtömmas vid sjömacken, 500 m uppströms i Nissan, på östra sidan.


  • Waste bins are located just north of the club house
  • Container for large combustible waste is located about 50 meters east of the club house.
  • Bins for hazardous waste are located about 50 meters east of the club house.
  • Toilet waste tank in camper can be emptied at the southwest corner of the large boat shed.
  • Toilet waste tank in boat can be emptied at the petrol station, 500 m upstream in river Nissan, on the east side.