Prislista HSS 2022

Medlem /år

Enskild 400:-

Familj inkl barn tom 18 år 550:-

Junior tom 18 år  50:-

Bryggplats /år

Bryggplatskö 150:-

Brygga nr 100 – 600 kostar 920:-/breddmeter
Debiteras 460:- per 0,5 m breddmeter

Minsta debitering är 2,5 meter bredd = 2300:-

Plats mellan stolpe och land 1680:-

Deposition fast bryggplats 6000:-
Återbetalas vid uppsägning av plats

 

Landplats /år

Utomhus vinter, båtens längd x bredd+1m 57:-/kvm

Båtstötta 300:-/ stötta

Båthus 305:-/ löpmeter

Jollar ute på gräsplan 370:-

Jolle inne i container eller båthus 580:-

Båt på trailer, sommaravgift 580:-

Eka på gräsplan, vinter 580:-

El /år

Bryggplats, kontakta HSS kansli 600:-

Landplats, kontakta HSS kansli för inkoppling 100:- + elkostnad

Elkostnad beräknas vid fakturering efter HSS kostnad för elförbrukning från November till April

Anläggningsavgift /år

I avgift ingår en sjösättning och en upptagning med sublift på schemalagda tider 1680:-

Övrigt

Städavgift, ej städad landplats 7 dagar efter sjösättning 800:-

Dygnsavgift bryggplats vinter, faktureras veckovis 1 nov – 28 feb ej klart med pris

Tom vagn räls debiteras om vagn inte nyttjas under vintern 1000:-

Gästbåt och husbil

Se hemsida under Service / gästbåt resp husbil

Sublift

Körning med sublift utanför schemalagda upptagnings/sjösättningstider kontakta HSS kansli för prisuppgift