Avgifter för 2020

Medlemsavgifter
Enskild medlem : 400.-/år Familj : 550.-/år inkl barn till och med det år barnet fyller 18 år. Junior : 50.-/ till och med 18:e året. Hedersmedlem : 0.-

Bryggköavgift
150.-/år.

Bryggplats får ej hyras ut i andra hand.
Bryggplats som ej tagits i anspråk senast den 15 juni disponeras av HSS såvida HSS ej meddelats att sjösättning kommer att äga rum senare. Bryggplatsens avgift kommer ej att återbetalas vid utebliven användning.

Bryggplatsavgifter
Brygga 2-4 o 6: 840.-/bryggmeter med 0.5 m intervall. Lägsta bredd 2,5 m. Bryggplats (mellan första stolpe och land) 1500.-/år. Akterförtöjning mot land på egen bekostnad. Brygga 1: 787.-/bryggmeter med 0,5 m intervall. Lägsta bredd 1,5 m. Bryggplats (mellan första bom och land) 1500.-/år. Akterförtöjning mot land på egen bekostnad. Villkorad deposition vid fast bryggplats. 6000.-

Bryggplats- & el-avgift
El på bryggor får endast utnyttjas för enstaka laddning av batterier, drift av elmaskin för reparation o dyl. El får absolut inte utnyttjas för drift av kokplattor, värmefläkt o dyl. Bryggplatsinnehavare som vill ha kontinuerlig tillgång till el för batteriladdning kan få detta mot en avgift av 500.-/säsong.

Landplatser
55.-/kvm där båtens längd + 1 meter bredd. Samtliga landplatser får endast användas för egen ägd båt och får ej överlåtas. Avgift erlägges som f.n. i efterskott för helår. Landplats disponeras av HSS under tid som den inte utnyttjas för uppställning av hens egen båt. Elkostnad: 100,- avser hyra av elmätare +/ 2.-/kw. Båt på bristfällig vagga har ej rätt till landplats Jollar : 315,-/år Plats i båthus / Container 525,-. Landplats under sommaren, släp (+ båt): 500,- för egen sjösättning. Landplats för mindre ekor under vintern på gräsyta 500,-

Anläggningsavgift
1600.- Alla som har båtplats på land betalar anläggningskostnad och då ingår en sjösättning och upptagning av 1 båt. Olika alternativ finns, Sublift, Räls eller Telfen (kranen) vid pirarmen.

Subliftmaskinen
Avg för 1 sjösättning och 1 upptagning under året för medlem ingår i anläggningsavgiften. Båt som tas upp eller sätts i med anledning av skada eller annan orsak och hänger kvar i subliften erlägger avgift om 300.- / påbörjad 30-minutersperiod och räknas ej som sjösättning eller upptagning.

Telferkranen/rälsspår
Kranen får endast användas av utbildad person. I anläggningsavgift för medlem ingår obegränsat antal lyft, av egen båt med en bruttovikt av högst 2000 kilo. Icke medlem betalar 400.-/lyft inkl. maskinist.

Slip
Gratis för Halmstads kommuns invånare.

Gästplats/ställplats
200.-/dygn inkl el samt tillgång till toalett o dusch under hela året. Tvättmaskin 30:-/maskin (bara för gästbåtar) Torktumlare : 20:-/torkning (bara för gästbåtar)

Medlemsansökan >>