Prislista HSS 2023

Medlem /år

Enskild 400:-

Familj inkl barn tom 18 år 550:-

Junior tom 18 år  100:-

Bryggplats /år

Bryggplatskö 165:-

Brygga nr 100 – 600 kostar 1020:-/breddmeter
Debiteras 510:- per 0,5 m breddmeter

Minsta debitering är 2,5 meter bredd = 2300:-

Plats mellan stolpe och land 1850:-

Deposition fast bryggplats 6000:-
Återbetalas vid uppsägning av plats

 

Landplats /år

Utomhus vinter, båtens längd x bredd+1m 63:-/kvm

Båtstötta 330:-/ stötta

Båthus 350:-/ löpmeter

Jollar ute på gräsplan 405:-

Jolle inne i container eller båthus 640:-

Båt på trailer, sommaravgift 640:-

Eka på gräsplan, vinter 640:-

El /år

Bryggplats, kontakta HSS kansli 800:-

Landplats, kontakta HSS kansli för inkoppling 100:- + elkostnad

Elkostnad beräknas vid fakturering efter HSS kostnad för elförbrukning från November till April

Anläggningsavgift /år

I avgift ingår en sjösättning och en upptagning med sublift på schemalagda tider 1850:-

Övrigt

Städavgift, ej städad landplats 7 dagar efter sjösättning 800:-

Dygnsavgift servicebrygga 220:- om inte annat avtalats med hamnkapten. Faktureras veckovis.

Tom vagn räls debiteras om vagn inte nyttjas under vintern 1000:-

Båt som har stått på land tre år eller mer och inte sjösatts debiteras tredubbel hyra för platsen. Från och med 2016 får sådan plats sägas upp av föreningen, varvid båten ska bortforslas av ägaren annars görs detta av HSS på ägarens/medlemmens bekostnad.

Gästbåt och husbil

Husbil 260:-/dag

Gästhamnsavgift 230:-/dag

Frihamn 60:-/dag

Se hemsida under Service / gästbåt resp husbil

Sublift

Körning med sublift utanför schemalagda upptagnings/sjösättningstider kontakta HSS kansli för prisuppgift