Prislista HSS 2021

Medlem /år

Enskild 400:-

Familj inkl barn tom 18 år 550:-

Junior tom 18 år  50:-

Bryggplats /år

Bryggplatskö 150:-

Brygga nr 100, debiteras 405:- per/0,5 m bredd, minsta debitering 1,5 meter = 1215:-

Brygga nr 200-600, debiteras 435:- per/0,5 m bredd, minsta debitering 2,5 meter = 2175:-

Plats mellan stolpe och land 1600:-

Deposition fast bryggplats 6000:-
Återbetalas vid uppsägning av plats

 

Landplats /år

Utomhus vinter, båtens längd x bredd+1m 57:-/kvm

Båtstötta 300:-/ stötta

Båthus 290:-/ löpmeter

Jollar ute på gräsplan 350:-

Jolle inne i container eller båthus 550:-

Båt på trailer, sommaravgift 550:-

Eka på gräsplan, vinter 550:-

El /år

Bryggplats, kontakta HSS kansli 500:-

Landplats, kontakta HSS kansli för inkoppling 100:- + 2:-/kw

Anläggningsavgift /år

I avgift ingår en sjösättning och en upptagning med sublift på schemalagda tider 1600:-

Övrigt

Städavgift, ej städad landplats 7 dagar efter sjösättning 800:-

Dygnsavgift bryggplats vinter, faktureras veckovis 1 nov – 28 feb ej klart med pris

Tom vagn räls debiteras om vagn inte nyttjas under vintern 1000:-

Gästbåt och husbil

Se hemsida under Service / gästbåt resp husbil

Sublift

Körning med sublift utanför schemalagda upptagnings/sjösättningstider kontakta HSS kansli för prisuppgift