Arbetsordning/bestämmelser vid sjösättning och upptagning av båtar vid HSS med sublift 2020.

I syfte att effektivisera och göra sjösättning resp. upptagning med HSS sublift till en trivsam och effektiv verksamhet för alla inblandade parter ber vi vänligt -men bestämt- att nedan tecknade regler respekteras.

All bokning av sjösättning och upptagning skall ske via HSS webbsida, www.hss1910.se.

Sjösättning

 • Kontakta subliftföraren ca 30 minuter före din sjösättningstid, för att vi skall veta var din båt är uppställd, för ev.försening/tidigareläggn.mm
 • Förbered lyftet väl, t.ex. stöttor som skall demonteras, etc.
 • Städa din uppställningsplats efter sjösättning.

Upptagning

 • Kontakta subliftföraren ca 30 minuter före din upptagningstid, för ev. försening/tidigareläggning.
 • Tiden för upptagning med subben är beräknad till 45 min per båt. I tiden ingår tvättning av båtbotten på spolplattan, max 15 minuter.
 • Båtar som tas upp med mast får endast placeras på godkända områden (C, D och E)
 • Var beredd att tidigarelägga din upptagning med 30 minuter genom att ligga vid servicebryggan (eller cirkulera i närheten) senast 30 minuter före din tecknade tid. Om din båt inte ligger vid upptagningsbryggan senast vid din tecknade tid för upptagning, måste vi –för att hålla tidschemat- ta nästa båt istället och du hamnar sist på teckningslistan.
 • Förbered din vagga väl, med inoljade justeringar, verktyg, eget pallningsvirke, etc. Se till att vaggan står på rätt plats, är trygg o säker och anpassad till SUB-liften.
 • Informera i förväg om du ändrat vaggan/pallningen. Bedömer SUB-liftföraren att vaggan är osäker ställs båten inte upp.
 • Vid användning av stöttor ser du till dessa finns på plats vid uppställningsplatsen. Som båtägare har du det yttersta ansvaret för stöttornas placering liksom att rätt storlek och antal används.

Övrigt

 • Information om landplats, SUB-inställning, antal stöttor mm finns samlat i på kansliet. Kontakta kansliet om du har frågor.
 • Ingen rangering/lyft av båtar med subben får ske i båthuset eller på asfaltplanen närmast framför.
 • Rangering/lyft av båt placerad i rälsburen vagga sker endast från gräsplanen framför båthuset eller från spåret utmed båthusets långsida.
 • Oförsäkrad båt får ej hanteras med sublift.
 • Avbokning ska ske senast kl 17.00 dagen innan sjösättning eller upptag är inbokat, i annat fall tas en avgift ut på 300 kr. Vid avbokning kontakta subliftansvarig.
 • Det är inte tillåtet att boka dubbla tider. Vid dubbelbokning tas extra avgift ut.

//Subliftgruppen