Arbetsordning/bestämmelser vid sjösättning och upptagning av båtar vid HSS med sublift. I syfte att effektivisera och göra sjösättning resp. upptagning med HSS sublift till en trivsam och effektiv verksamhet för alla inblandade parter ber vi vänligt -men bestämt- att nedan tecknade regler respekteras.

Vi utgår från att Du är en engagerad -och ansvarstagande båtägare, så att din båt får en trevlig och säker SUB-hantering. Tänk på att HSS är en ideell förening, inte en Marina. All bokning av sjösättning och upptagning skall ske via HSS webbsida, www.hss1910.se.

 • Sjösättning
 • Kontakta subliftföraren ca 30 minuter före din sjösättningstid, för att vi skall veta var din båt är uppställd, för ev. försening/tidigareläggning mm.
 • Förbered lyftet väl, t.ex. stöttor som skall demonteras, med lämpligt skydd för kantlister etc.
 • Ta gärna en bild på lyft-slingens placering så att den hamnar på rätt plats vid upptagningen.
 • Färgmarkera gärna ”köl-vagga” i längdled, för exakt avställning i längdled vid upptagning.
 • Städa din uppställningsplats senast en vecka efter sjösättning, flytta stöttor till angiven plats (gäller både HSS och privata stöttor). Utebliven städning debiteras.
 • Vid ev. skada gäller båtägarens försäkring och ev. självrisk betalas av båtägaren.

Upptagning

 • Kontakta subliftföraren i god tid före din upptagningstid för ev. försening/tidigareläggning, för anvisning av plats, utsättning av stöttor mm. Segel får inte finnas kvar på båtar som tas upp med mast.
 • Var beredd att tidigarelägga din upptagning med 30 minuter genom att ligga vid servicebryggan (eller cirkulera i närheten) senast 30 minuter före din tecknade tid. Om din båt inte ligger vid upptagningsbryggan senast vid din tecknade tid för upptagning, måste vi –för att hålla tidschemat- ta nästa båt istället och du hamnar sist på teckningslistan.
 • Båtägare ansvarar för att lyftslingen ligger rätt och ej skadar kantlist/propeller/drev/axel/logg etc. Tag därför gärna en bild på slingens placering vid sjösättningen. Lyftslingens uppmärkning på båt sker i samverkan med SUB-förare vid sjösättning.
 • Vid ev. skada gäller båtägarens försäkring och ev. självrisk betalas av båtägaren.
 • Tiden för upptagning med SUB-lyften är beräknad till 60 min per båt. I tiden ingår tvättning av båtbotten på spolplattan, max 15 minuter.
 • I första hand skall stöttor användas, vill du hyra stöttor kontakta HSS i god tid. Vid användning av stöttor ser du till dessa finns på plats vid uppställningsplatsen. Som båtägare har du det yttersta ansvaret för stöttornas placering liksom att rätt storlek och antal används. Stöttor bör förankras med kätting, inte med spännband.
 • Använder du vagga, förbered din vagga väl, med inoljade justeringar, verktyg, eget pallningsvirke, etc. Se till att vaggan står på rätt plats, är trygg och säker och anpassad till SUB-liften. Vagga och stöttor ska märkas med medlemsnummer.
 • Upptagning med avlastning på bildragen trailer får endast ske om båten sjösatts med SUB- lyft från samma trailer och då bedömts anpassad för SUB-lyft/upptagning.
 • Informera i förväg om du ändrat vaggan/pallningen. Bedömer SUB-liftföraren att vaggan är osäker eller för tidsödande för avlastning ställs båten inte upp.

Övrigt

 • Information om SUB-inställning, båtägare mm finns samlat i ett kortregister.
 • Ingen rangering/lyft av båtar med sublift får ske i båthuset.
 • Oförsäkrad båt får ej hanteras med sublift.
 • Avbokning ska ske senast kl 17.00 dagen innan sjösättning eller upptag är inbokat, i annat fall tas en avgift ut på 300 kr. Vid avbokning kontakta subliftansvarig.
 • Det är inte tillåtet att boka dubbla tider. Vid dubbelbokning tas extra avgift ut.

//Subliftgruppen