Startsida Forum

 Diskussionsforumet ordningsregler.

• Tanken med Forumet är att medlemmar i en konstruktiv och positiv anda kan diskutera klubbens verksamhet och på sätt bidra till att driva utvecklingen framåt.

• Detta Forum är en del av Halmstads Segelsällskaps (HSS) officiella hemsida och därmed tillgängligt för alla.

• HSS förbehåller sig rätten att ta bort inlägg eller delar av inlägg som anses kränkande, förolämpande, ej relevanta för klubbens verksamhet eller skadar klubbens anseende.

• Inga svar på inlägg garanteras. För att få svar från styrelse eller kommittéer bör skriftliga förfrågningar eller förslag lämnas in till dessa, till höst- och årsmöte kan motioner lämnas in.