Häng med på eskadersegling.

Målsättning

Fritidsbåtskommitténs eskadergrupp har som målsättning att erbjuda en variation av olika seglingar för olika seglande människor för de olika behov som man har, vid ett eller fler tillfällen varje år.Syfte

– Att vara på havet och i hamn tillsammans under trivsamma förhållanden.

– Att bidra till att öka seglingsintresset

– Lära känna andra seglare och uppleva nya ställen.

Svenska Kryssarklubbens rekommendationer för eskaderseglingar.

• All segling sker på egen risk.

• Båten skall ha den utrustning som krävs för färd i de vatten som skall befaras och vara i sådant skick att den klarar det.

• Skeppare och besättning skall ha nödvändig säkerhetsutrustning, t.ex. flytväst.

• Skepparen skall vara medlem i HSS, GSS eller SBH

• Båten skall vara registrerad i någon ovannämnd klubb

• Någon ombord skall ha nautisk kompetens motsvarande minst förarintyg.

• Sjökort för samtliga aktuella vatten skall finnas ombord.

• Båten skall ha motor.

• Båten skall vara utrustad med VHF-radio. Undantag för krav på VHF kan förekomma. Detta gäller främst vid de kortare eskadrarna i hemmavattnen.

• Skepparen (alt. annan) skall ha tillgång till mobiltelefon.

• Intresseanmälan för deltagande i eskadern görs till eskaderledaren.

• Skepparmöte sker i anslutning till avgång.

Källa allmänna regler: SXK, Svenska Kryssarklubben

Anmälan