Sommaren 1910 gjorde några seglingsentusiaster…
…en utflykt till Tylön och beslöt då att bilda ett segelsällskap i Halmstad. Det första ordinarie mötet hölls den 30 november samma år – Sällskapet hade fötts. Den första regattan avhölls redan 1902 men det var först efter klubbens bildande som det kappseglades mer regelbundet. Trots att eskadern till en början endast bestod av 5 båtar anordnades regelbundna seglingar på Lilla och Stora Triangelbanan och Tylön Runt.

En tradition i HSS är Tisdagsseglingarna som alltsedan 1930-talets början genomförts 10-15 gånger per år. Det speciella med dessa – förutom den långvariga serien – är att start och målgång sker inne i Halmstads hamn. Därmed är de med seglarögon mycket publikvänliga. Ja, även andra kan ha glädje av den vackra synen.

Sällskapet hade ursprungligen sin klubbhamn och uppläggningsplats vid Dragvägens södra ände. Klubbstugan låg inte i anslutning till klubbhamnen, utan var belägen i närheten av nuvarande lotsbrygga. 1953 stod det nybyggda båthuset klart. Projektet kunde genomföras bl a med hjälp av pengar från Allmänna arvsfonden, men framför allt med massor av ideellt och uppoffrande arbete av medlemmarna själva. Samma år flyttades verksamheten ner till den nya anläggningen, som nu också var kompletterad med pontonbryggor och slip. Klubbhuset flyttades 1957 till nuvarande plats, renoverades och byggdes till i början av 1960-talet. Den stora renoveringen och utbyggnaden gjordes 1982.


HSS löste under slutet av 1970-talet…

…in de åtta innersta betongpontonerna av Halmstads kommun. Då trycket på båtplatser ökade ytterligare under 1980-talet och då diskussionerna om en hamnled med bro över Nissan tog fart på allvar, såg vi över våra möjligheter och införskaffade 6 nya pontoner. Fyra stycken blev till en ny bryggrad, en förlängde innersta pontonen och en lades ut som servicebrygga. Vi äger nu en mycket fin anläggning med klubbhus, båthus, slipar och bryggor. Marken runt klubbhus och båthus, ca 7000 kvm, förvaltar vi som tomträtt. Att Sällskapet lyckats skaffa sig alla dessa tillgångar, beror på det idoga arbete som styrelser, kommittéer och övriga medlemmar under hela Sällskapets historia, frivilligt och uppoffrande lagt ner. Genom ideellt arbete har vi alltid kunnat hålla avgifter och kostnader på en rimlig nivå. Frivillighet är något som även i framtiden kommer att behövas och förhoppningen är att det ordet även i fortsättningen blir HSS adelsmärke.

Under årens lopp har HSS haft ett gott rykte som kappseglingsarrangör. Toppen bland dessa evenemang är Laser VM som arrangerades under jubileumsåret 1985. Vi gästades då av seglare från de flesta världsdelar. Ett annat arrangemang som vi är stolta över är Guldpokalen 2001, en segling som inofficiellt betraktas som VM i Nordisk Folkbåt. Guldpokalen gästades av besättningar från Sverige, Danmark och Tyskland och var mycket uppskattat av deltagarna.

På hemmaplan arrangerar vi varje år ett antal mindre kappseglingar, som ger våra medlemmar tillfälle att mäta sina krafter med varandra och med gäster från närliggande klubbar. Dessa bataljer kan bli riktigt hårda kraftmätningar men är framförallt trevliga arrangemang som skänker mycket nöje bland de inblandade.

Ägaren till den HSS-båt som lyckas placera sig bäst på våra kappseglingar får en inteckning i Sveriges troligen äldsta ännu vandrande pris, C.E. Lindgrens vandringspris. Priset instiftades 1924 och det enda år priset inte har delats ut var 1940.


HSS 100 år

År 2010 fyllde HSS 100 år. Detta firades med pompa och ståt i dagarna tre.

Tyvärr blev båtparaden på Nissan inställd pga stormvindar. Dagen efter arrangerades HSS Jubileumsregatta med över 110 anmälda båtar. Dessvärre gjorde de starka vindarna att många båtar inte kunde komma till start, men ca 70 båtar låg i alla fall på startlinjen i fina förhållanden på ca 9-12 m/s och strålande sol. Senare på kvällen höll jubileumsbanketten i HSS båthus. Nedan följer lite bilder från HSS Jubileumsregatta, fotografer är Magnus Danielsson och Åke Hassbjer.