Välkommen som husbilsgäst hos Halmstads Segelsällskap

Det går inte att förboka platserna.

Det finns 30 uppställningsplatser för husbilar, med tillgång till färskvatten och el, inom hamnområdet. Under vinterhalvåret är antalet tillgängliga platser lägre. Avgifter för gästande husbil är 270 kr per dygn inklusive el. Betalning sker i betalautomat utanför klubbhuset.

Biljett placeras så att den är enkel att avläsa.

Ny dygnsavgift skall erläggas 13.00.

Uppställningsplatser för husbilar

Det går inte att förboka platserna.

Det finns 30 uppställningsplatser för husbilar, med tillgång till färskvatten och el, inom hamnområdet. Under vinterhalvåret är antalet tillgängliga platser lägre. Avgifter för gästande husbil är 270 kr per dygn inklusive el. Betalning sker i betalautomat utanför klubbhuset.

Service

Duschar och toaletter för gäster finns på klubbstugans baksida. Hamnen är försedd med trådlöst nätverk. Tömning av sopor och mobil toalettank finns tillgängligt.

Alldeles intill hamnen på Västra stranden finns Söderpiren – café med uthyrning av surfprylar och kurser.  www.soderpiren.seEn kort promenad uppströms Nissan ligger Söderfamiljen – café och restaurang.  www.soderfamiljen.seAll övrig service, såsom livsmedelsbutik, vårdinrättningar, apotek, butiker, restauranger, finns att tillgå i Halmstads centrum, en dryg kilometer från hamnen.

Stadsbuss finns i hamnen. Hållplats “Småbåtsgatan”.

Det finns fina naturområden i direkt anslutning till hamnen, Västra Stranden där en del är avsatt till hundbad och Aleskogen som håller på att ombildas till naturreservat. Prins Bertils stig en 18 km lång kustnära vandringsled som går mellan Halmstads Slott och Möllegård utmed kusten passerar förbi hamnen.

We welcomes campers to our harbour.

Campers

Preebooking is not possible.

There are 30 positions available for campers, with access to fresh water and electricity, within the harbour area. During the winter season the number of positions is reduced. The fee for a camper is 270 SEK/day, electricity included. Payment is done in the machine outside the club house.

The ticket should be placed so that is easy to read.

New daily fee should be paid 13.00.

Service

Toilets and showers for guests are available on the back side of the club house. The harbour has a wireless WiFi. Depletion of garbage and content of mobile toilet tank is available.

Söderpiren – a café with surf gear for rent and surf courses is situated very close to the harbour. www.soderpiren.se
Söderfamiljen – café and restaurant www.soderfamiljen.se is a short walk upstream Nissan.
All other service, such as grocery shops, restaurants, shops, pharmacy, health facility, are available in Halmstad centre, about 1 km from the harbour.

The local bus stops in the harbour.

There are nice nature sites very close to the harbour, Västra Stranden (beach) where a part is reserved for dogs and Aleskogen (forest) that will soon be protected as a preserve. Prins Bertils stig, an 18 km long nature trail along the coast that starts at Halmstads castle and ends in Möllegård passes the harbour.