HSS har två J/70-båtar…

 …som köptes in efter beslut på höstmötet 2016. Syftet med klubbens båtar är att främja kappsegling. Båtarna skall användas av i första hand klubbens medlemmar och i samband med träning inför HSS deltagande i Allsvenskan. Förhoppningen är också att klubbens medlemmar använder båtarna så mycket som möjligt på tisdagsseglingar, HSS helgregattor och övriga entypsregattor. Båtarna kommer att hyras ut till Svenska Seglarförbundet, bland annat i samband med Allsvenskan och Mästarnas Mästare.

J/70 Rosa Allsvenskan

J/70 är designad och konstruerad 2012 av legendariska J/Boats i USA. – 

J/70

Båten blev snabbt en storsäljare och är fortfarande en av de snabbast växande entypsklasserna i världen

J/70

Hittills har det byggts över 1300 båtar. J/70 är byggd för att seglas med gennaker och planar tidigt.

Information om båttypen

Fakta

Längd 6,93 m
Djup 1,45 m
Vattenlinjelängd 6,24 m
Vikt 812 kg
Bredd 2,25 m
Kölvikt 286 kg

Länkar

HSS siktar på en framskjuten placering i Allsvenskan 2021


 För att lyckas med detta behöver vi fler som kappseglar i klubben. En del av detta är vår träningsgrupp som tränar på korta kryss/länsbanor för att träna upp manövrar och besättningsarbete. Båtarna som seglas är J/70, CB66 och andra likvärdiga sportbåtar.

Självklart vill vi även få med andra seglare som kanske inte har ambitionen att få segla Allsvenskan utan vill komma ut och segla mer, bli bättre och testa att segla J/70.

Segla och boka J/70 för HSS medlemmar

Det finns flera möjligheter för HSS medlemmar att segla med klubbens två J/70 båtar, för de olika arrangemangen finns olika bokningssystem och olika regler, dessa beskrivs nedan

• Tisdagsseglingar med erfaren skeppare

• Segling i egen regi, på HSS helgseglingar eller vid HSS träningsseglingar för sportbåtar

• Segling på externa regattor och träningsläger


Tisdagsseglingar med erfaren skeppare

En erfaren skeppare kommer att vara med ombord och sedan finns det fyra ytterligare platser per båt som HSS medlemmar kan anmäla sig till via bokningssystemet, ”Segla J/70 som besättning”.    Länk till bokningen

Praktiska detaljer

• HSS medlemmar har möjlighet att anmäla sig till att segla J/70 på tisdagarna. Inga förkunskaper krävs. Nivån på seglingen anpassas efter förutsättningarna ombord.

• Sista anmälningstid är kl. 20:00 dagen innan (måndagen). Detta för att skepparna ska få möjlighet att se hur intresseläget är inför tisdagen.

• Vid för få anmälda kan vi behöva ställa seglingen.

• Anmälan är bindande, men om man har anmält sig och sedan har en väldigt bra anledning till att inte kunna vara med måste man så snart som möjligt skicka ett SMS till 070-6305848 och meddela detta.

• Man kan endast anmäla sig till en tisdag åt gången. Detta för att ge så många som möjligt chansen att segla J/70. Om man är anmäld till en tisdag kan man alltså göra en ny anmälan först kl. 00:00 dagen efter på onsdagen.

• Kl. 17:15 på tisdagen är det samling på altanen vid klubbstugan. Då delas besättningarna upp mellan de två tillgängliga J/70-båtarna.

• Klä er efter väder. Vi kommer givetvis att segla även om det regnar. Flytväst är obligatoriskt i alla väder utan undantag.

• Skepparen ansvarar för säkerheten ombord, och gör avvägningen om det är seglingsbart med tanke på väder och vind.


Segling i egen regi, på HSS helgseglingar eller vid HSS träningsseglingar för sportbåtar

Regler

• Båtarna lånas kostnadsfritt ut till HSS medlemmar. Bokningen sker via klubbens hemsida.

• Alla som använder båtarna har skyldighet att vara försiktiga med båtarna och hantera dem som om de vore ens egna. Eller bättre.

• Besättning som disponerar båt är ersättningsskyldig upptill självrisken på eventuella skador och förlorad utrustning.

• Samtliga besättningsmedlemmar skall bära flytväst och lämplig utrustning efter väder och säsong.

• Stäm all utrustning mot utrustningslistan i båten. Alla som använder båtarna har skyldighet att rapportera skador, tappad utrustning eller förslitning av någon utrustning till Peter Carlsson på pcmarin@telia.com, eller på telefon 035-52 328 eller tel: 0705-63 84 15.

• Segel lämnas satta med kapell på.

• Båtarna ska städas och tömmas på alla medhavda prylar och skräp samt svampas ur efter varje segling.

• Under säsongen skall båtarna ligga förtöjda vid sin plats på 200-bryggan. Under lågsäsong kan beslut tas av J/70 gruppen att båtarna skall stå på land.

• För att få använda kranen krävs genomgången utbildning.

Bokning

För bokning av klubbens båda J/70-båtar använder HSS en webbaserad tjänst som heter Boka.se. Vill du som medlem boka en båt gör du på följande sätt:

1. Anmäl intresse för att få använda båtarna på detta formulär (länk till formulär). Där skriver ni in era uppgifter, inklusive medlemsnummer i HSS och godkänner de regler som finns för användandet av båtarna.

2. Därefter får du ett automatgenererat mejl från Boka.se där dina inloggningsuppgifter står. Detta mejl kommer att ha subject (ämne) “Inbjudan till bokningssystemet hss1910 på boka.se”.

3. Nu kan du logga in på Boka.se och boka båtarna. Det finns två olika bokningskalendrar för detta, en för rosa båt och en för den blå båt.

Vid överbokning av båtarna sker fördelningen genom lottning. Ny lottning sker för varje regatta, det kan innebära att en besättning kan vinna flera lottningar under samma säsong. För HSS lokala regattor sker lottning vid eventuell överbokning cirka en vecka i förväg.

Regler som gäller vid bokning:

• Ni får endast ha en aktiv bokning åt gången. Ni kan alltså inte boka upp båtarna för flera tillfällen, utan gör först en bokning, när det tillfället har varit så kan ni boka upp nästa tillfälle.


Segling på externa regattor och träningsläger

• Alla som använder klubbens båtar skall vara medlemmar i HSS. Medlemmar kan fritt låna klubbens båtar, som är fullt utrustade för segling med ett träningsställ.

• Besättning som lånar båt för externa kappseglingar har fullt ansvar för båtens transport och handhavande från det den lämnar HSS tills den ställts tillbaka på sin plats – detta gäller även trailern.

• HSS medlemmar kan välja att hyra ett komplett kappseglingsställ för 1500 kronor per seglingsdag – oavsett hur många timmar som seglas. Avgift för hyra av segel skall vara HSS till handa innan segel får disponeras.

• De besättningar som vill låna klubbens båtar för större regattor skickar in sin ansökan om detta senast den 15 april till Peter Carlsson på mejl: pcmarin@telia.com.


Låna en J/70?

Bokningsformulär J/70 Blå

Bokningsformulär J/70 Rosa