Lägg till text om att ändra medlemsuppgifter.

Här skall info till nya medlemmar ligga