HSS organisation

Det finns ett antal kommittéer och grupper som tillsammans med styrelsen ansvarar för allt ifrån drift och underhåll av föreningens anläggning till genomförande av seglingar och trivselarrangemang.

Styrelse
Ordförande

Marie Karlsson

Ledamöter

Johan Thein (vice ordförande)
Dieter Nowack (kassör)
Arto Flodberg (sekreterare)
Anders Persson

Suppleanter
Lars Häggström
Wilma Larsson

Revisorer

Evert Bladh
Ulf Bengtsson

Mats Larsson (revisors suppleant)

Valberedningen

Hans Berggren
Katrin Häggström Westberg
Christer Hansson

Kommittéer och grupper

Båthuskommittén

Fördela platser i båthus och på räls utanför båthus

• Upprätthålla säkerhetsregler och utbilda medlemmar som nyttjar båthuset i dessa
• Inspektera och initiera underhållsinsatser och förbättringar av båthus

Lotta (sammankallande)
Thomas Mattsson
Erja Mattsson
Anders Nordbeck
Kent Hermansson

Båt- och förvaltningskommittén

• Inspektera och initiera underhållsinsatser och förbättringar av byggnader, bryggor, kranar, spel, sliper och ramper
• Bistå styrelsen med information och förslag till investeringar inför budgetarbetet
• Planering och samordning av arbetsdagar• I samarbete med fastighetsskötare planera mindre underhållsarbeten

Mats Näslund (sammankallande)
Stig Gustafsson
Anders Persson
Leif Johansson
Stig Karlsson

Seglingskommittén

• Planering och genomförande av klubbens lokala seglingar
• Ansvar för kappseglingsmaterial, tex flaggor, bojar och sänken

Stellan Nilsson(sammankallande)
Anders Meiton
Kennet Lindgren
Anders Wellin
Lennart Humala
Olle Berg

Jollekommittén

• Planera och genomföra seglarskola
• Genomföra träningstillfällen för jolleseglare
• Sköta klubbens segeljollar och tillhörande utrustning

Johanna Räisänen(sammankallande)
Bo Larsson 
Ci Eriksson
Lasse Rothstein
Charlotte Nilsson
Bibin
Leo Eriksson 


Fritidsbåtskommittén

• Planera och genomföra föreningsaktiviteter under hela året såsom föreläsningar, kurser och eskadersegling. 

vakant

Sportbåtskommittén

• Skötsel och underhåll av HSS J70 båtar
• Planering och uttagning av lag till Allsvenskan
• Samordning av träning för sportbåtar

Mikael Ahlberg (sammankallande)
Hubert Carlander
Peter Carlsson
Anders Hellekant

Klubbhuskommittén

• Mathållning vid kappsegling, arbetsdagar, föreläsningar samt vid andra klubbarrangemang
• Klubbhusets skötsel interiört
• Klubbhusets inventarier

Vakant

IT-gruppen

Svante Stenberg

SUB-lift gruppen

Torsten Kindt