HSS organisation

Det finns ett antal kommittéer och grupper som tillsammans med styrelsen ansvarar för allt ifrån drift och underhåll av föreningens anläggning till genomförande av seglingar och trivselarrangemang.

Styrelse

Marie Karlsson – ordförande

Arto Flodberg – sekreterare

Dieter Nowack – kassör

Lars Häggström – ledamot

Anders Persson – ledamot

Wilma Larsson – suppleant

Ove Bengtsson – suppleant

Revisorer

Evert Bladh
Ulf Bengtsson

Mats Larsson (revisors suppleant)

Valberedningen

Christer Hansson
Katrin Häggström Westberg
Hans Berggren

Kommittéer och grupper

Båthuskommittén

Fördela platser i båthus och på räls utanför båthus

• Upprätthålla säkerhetsregler och utbilda medlemmar som nyttjar båthuset i dessa
• Inspektera och initiera underhållsinsatser och förbättringar av båthus

Lotta (sammankallande)
Thomas Mattson
Erja Mattson
Rolf Karlsson

Båt- och förvaltningskommittén

• Inspektera och initiera underhållsinsatser och förbättringar av byggnader, bryggor, kranar, spel, sliper och ramper
• Bistå styrelsen med information och förslag till investeringar inför budgetarbetet
• Planering och samordning av arbetsdagar• I samarbete med fastighetsskötare planera mindre underhållsarbeten

Anders Persson (sammankallande)
Leif Johansson
Stig Karlsson
Hans Berggren

Seglingskommittén

• Planering och genomförande av klubbens lokala seglingar
• Ansvar för kappseglingsmaterial, tex flaggor, bojar och sänken

Stellan Nilsson (sammankallande)
Kenneth Lindgren
Anders Wellin
Lennart Humala
Olle Berg

Jollekommittén

• Planera och genomföra seglarskola
• Genomföra träningstillfällen för jolleseglare
• Sköta klubbens segeljollar och tillhörande utrustning

Johanna Räisänen(sammankallande)
Bo Larsson
Ci Eriksson
Charlotte Nilsson Bibin
Leo Eriksson
Nova Berger
Alice Nilsson Bibbin
Isac Rothstein

Fritidsbåtskommittén

• Planera och genomföra föreningsaktiviteter under hela året såsom föreläsningar, kurser och eskadersegling. 

Christer Hansson (sammankallande)
Håkan Madsen
Lars Häggström
Joakim Bladh

Sportbåtskommittén

• Skötsel och underhåll av HSS J70 båtar
• Planering och uttagning av lag till Allsvenskan
• Samordning av träning för sportbåtar

Peter Carlsson (sammankallande)
Anders Hellekant
Petter Norgren
Lars Smedberg
Uno Zell
Ci Eriksson

Klubbhuskommittén

• Mathållning vid kappsegling, arbetsdagar, föreläsningar samt vid andra klubbarrangemang
• Klubbhusets skötsel interiört
• Klubbhusets inventarier

Vakant (sammankallande)
Mats Larsson
Jan Wickbom
Agneta Persson

IT-gruppen

Svante Stenberg

SUB-lift gruppen

Torsten Kindt (sammankallande)