HSS organisation

Det finns ett antal kommittéer och grupper som tillsammans med styrelsen ansvarar för allt ifrån drift och underhåll av föreningens anläggning till genomförande av seglingar och trivselarrangemang.

Styrelse

Marie Karlsson – ordförande
Arto Flodberg – sekreterare
Dieter Nowack – kassör
Lars Häggström – vice ordförande
Ove Bengtsson – ledamot
Wilma Larsson – suppleant

Revisorer

Evert Bladh
Ulf Bengtsson

Mats Larsson (revisors suppleant)

Valberedningen

Christer Hansson
Katrin Häggström Westberg
vakant

vakant

Kommittéer och grupper

Båthuskommittén

Fördela platser i båthus och på räls utanför båthus

• Upprätthålla säkerhetsregler och utbilda medlemmar som nyttjar båthuset i dessa
• Inspektera och initiera underhållsinsatser och förbättringar av båthus

Lotta (sammankallande)
Thomas Mattson
Erja Mattson
Rolf Karlsson

Båt- och förvaltningskommittén

• Inspektera och initiera underhållsinsatser och förbättringar av byggnader, bryggor, kranar, spel, sliper och ramper
• Bistå styrelsen med information och förslag till investeringar inför budgetarbetet
• Planering och samordning av arbetsdagar• I samarbete med fastighetsskötare planera mindre underhållsarbeten

Anders Persson (sammankallande)
Hans Berggren

Seglingskommittén

• Planering och genomförande av klubbens lokala seglingar
• Ansvar för kappseglingsmaterial, tex flaggor, bojar och sänken

Gary Pettersson (sammankallande HSS tävlingar ej tisdagar)
Lars Meijer
Boije Svensson

Kenneth Lindgren (sammankallande tisdagsseglingar)
Anders Wellin
Lennart Humala

Olle Berg (tävlingar utöver HSS och tisdagar)

Jollekommittén

• Planera och genomföra seglarskola
• Genomföra träningstillfällen för jolleseglare
• Sköta klubbens segeljollar och tillhörande utrustning

Charlotte Nilsson Bibin (sammankallande)
Bo Larsson
Ci Eriksson
Nova Berger
Alice Nilsson Bibbin
Isac Löfgren
Josefin Rosvall

Fritidsbåtskommittén

• Planera och genomföra föreningsaktiviteter under hela året såsom föreläsningar, kurser och eskadersegling. 

Christer Hansson (sammankallande)
Håkan Madsen
Lars Häggström
Joakim Bladh

Sportbåtskommittén

• Skötsel och underhåll av HSS J70 båtar
• Planering och uttagning av lag till Allsvenskan
• Samordning av träning för sportbåtar

Anders Hellekant (sammankallande)
Lars Smedberg
Uno Zell
Ci Eriksson
Calle Johansson

Klubbhuskommittén

• Mathållning vid kappsegling, arbetsdagar, föreläsningar samt vid andra klubbarrangemang
• Klubbhusets skötsel interiört
• Klubbhusets inventarier

Vakant (sammankallande)
Mats Larsson
Jan Wickbom
Agneta Persson
Gerd Bladh

IT-gruppen

Svante Stenberg

SUB-lift gruppen

Torsten Kindt (sammankallande)

Gästbåt- och husbilskommitté

Bengt Elofsson Sammankallande
Agneta Persson
Dieter Nowack