Sjösättning på Halmstads Segelsällskaps ramper


Sjösättningsramperna i Halmstads Segelsällskap är inte öppna för allmänheten.

Båtplatsinnehavare i Halmstads Segelsällskap och kommunens platser skall kontakta hamnkapten i Halmstads Segelsällskap för överenskommelse om tid för sjösättning/upptagning, telefon 035-217653. Giltigt bevis på båtplatsinnehav, båtplatsnummer och betalning krävs.

Information om andra sjösättningsramper 

destinationhalmstad.se/boende/gästhamnar för information

Springbacken, 0760 19 30 40
Grötviks Segelsällskap, www.grotvik.se 
Skallkrokens Båtsällskap, www.skallkroken.se

Halmstads Segelsällskap
035-217653
info@hss1910.se