Med tanke på bristen på erfarna subliftförare är det viktigt att tillgängliga tider bokas in. För de som vill sjösätta med mast är det särskilt viktigt att teckna sig på lediga SUB-tider. Sjösättning med kran sker utan mast.

Efter sista dagen på bokningslistan får var och en ordna med egen sjösättning.

Boka i tid!

Arbetsordning/bestämmelser vid sjösättning och upptagning av båtar vid HSS med sublift.

I syfte att effektivisera och göra sjösättning resp. upptagning med HSS sublift till en trivsam och effektiv verksamhet för alla inblandade parter ber vi vänligt – men bestämt – att nedan tecknade regler respekteras.


Sjösättning

Kontakta subliftföraren ca 30 minuter före din sjösättningstid, för att vi skall veta var din båt är uppställd, för ev. försening/tidigareläggning mm. Förbered lyftet väl, t.ex. stöttor som skall demonteras, lämpligt skydd för kantlist etc. Ta gärna en bild på lyft-slingens placering så att den hamnar på rätt plats vid upptagningen. Städa din uppställningsplats efter sjösättning och återlämna/flytta stöttor till angiven plats. Det gäller både privata stöttor och HSS stöttor.

Upptagning

Kontakta subliftföraren ca 30 minuter före din upptagningstid, för ev. försening/tidigareläggning. Var beredd att tidigarelägga din upptagning med 30 minuter genom att ligga vid servicebryggan (eller cirkulera i närheten) senast 30 minuter före din tecknade tid. Om din båt inte ligger vid upptagningsbryggan senast vid din tecknade tid för upptagning, måste vi – för att hålla tidschemat – ta nästa båt istället och du hamnar sist på teckningslistan.

Båtägare ansvarar för att lyftsling ligger rätt och ej skadar propeller/drev/axel/logg, etc. Vid ev. skada gäller båtägarens försäkring och ev. självrisk betalas av båtägaren. Tag därför gärna bild på slingens placering vid sjösättningen. Lyftslingens uppmärkning på båt sker i samverkan med SUB-förare vid sjösättning.

HSS ambition är på sikt att fasa ut befintliga vaggor och att enbart stöttor ska användas. Nya båtar/båtägare ska därför använda stöttor. Kontakta därför HSS i god tid före upptagning för hyra av stöttor. Det är båtägarens ansvar att rätt antal stöttor av rätt storlek finns på plats vid uppställningsplatsen.

Använder du vagga, se till att den står på rätt plats, är trygg och säker samt anpassad till subliften. Förbered din vagga väl, med inoljade justeringar, verktyg, eget pallningsvirke, etc. Informera i förväg om du ändrat vaggan/pallningen. Bedömer subliftföraren att vaggan är osäker eller för tidsödande för avlastning tas båten inte upp.

Båtar som tas upp med mast får endast placeras på godkända områden.


Bokningsregler

All bokning av sjösättning och upptagning sker via HSS webbsida, www.hss1910.se. Oförsäkrad båt får ej hanteras med sublift. Om man önskar avboka tiden måste detta ske före kl. 17.00 dagen innan sjösättning eller upptag är inbokat, i annat fall tas en avgift ut på 300 kr. Vid avbokning kontakta subliftansvarig. Det är inte tillåtet att boka dubbla tider. Vid dubbelbokning tas extra avgift ut.

Övrigt

Ingen rangering/lyft av båtar med sublift får ske i båthuset.

//Subliftgruppen

Torsten Kindt, 070-3294571

Boka sjösättning/upptagning