Boka i tid!

Arbetsordning/bestämmelser vid sjösättning och upptagning av båtar vid HSS med sublift 2020.

I syfte att effektivisera och göra sjösättning resp. upptagning med HSS sublift till en trivsam och effektiv verksamhet för alla inblandade parter ber vi vänligt -och bestämt- att nedan tecknade regler respekteras.

All bokning av sjösättning och upptagning skall ske via HSS webbsida.


Sjösättning

Kontakta subliftföraren ca 30 minuter före din sjösättningstid, för att vi skall veta var din båt är uppställd, för ev.försening/tidigareläggn.mm Förbered lyftet väl, t.ex stöttor som skall demonteras, etc. Städa din uppställningsplats efter sjösättning.

Upptagning

Kontakta subliftföraren ca 30 minuter före din upptagningstid, för ev.försening/tidigareläggn. Var beredd att tidigarelägga din upptagning med 30 minuter genom att ligga vid servicebryggan (eller cirkulera i närheten) senast 30 minuter före din tecknade tid. Om din båt inte ligger vid upptagningsbryggan senast vid din tecknade tid för upptagning, måste vi – för att hålla tidschemat – ta nästa båt istället och du hamnar sist på teckningslistan. Förbered din vagga väl, med inoljade justeringar, verktyg, eget pallningsvirke, etc.! Står din vagga på rätt plats? Är din vagga/pallning trygg o säker? med avseende på konstruktion/dimensionering och …. anpassad till subliften?! Har du ändrat din vagga/pallning efter sjösättningen? med avseende på bredd, höjd, ombyggnad, etc. Upplys oss om detta i förväg!!!

Övrigt

Ingen rangering/lyft av båtar med subben får ske i båthuset eller på asfaltplanen närmast framför. Rangering/lyft av båt placerad i rälsburen vagga sker endast från gräsplanen framför båthuset eller från spåret utmed båthusets långsida. Oförsäkrad båt får ej hanteras med sublift. Om man önskar avboka tiden måste detta ske före kl 17.00 dagen innan sjösättning eller upptag är inbokat, i annat fall tas en avgift ut på 300 kr. Vid avbokning kontakta subliftansvarig. Det är inte tillåtet att boka dubbla tider. Vid dubbelbokning tas extra avgift ut.

//Subliftgruppen

Boka sjösättning/upptagning