Med tanke på bristen på erfarna subliftförare är det viktigt att tillgängliga tider bokas in. För de som vill ta upp med mast är det särskilt viktigt att teckna sig på lediga SUB-tider. Upptagning med kran sker utan mast.

Efter sista dagen på bokningslistan får var och en ordna med egen upptagning.

Boka i tid!

Arbetsordning/bestämmelser vid sjösättning och upptagning av båtar vid HSS med sublift 2020.

I syfte att effektivisera och göra sjösättning resp. upptagning med HSS sublift till en trivsam och effektiv verksamhet för alla inblandade parter ber vi vänligt – men bestämt- att nedan tecknade regler respekteras.


Sjösättning

Kontakta subliftföraren ca 30 minuter före din sjösättningstid, för att vi skall veta var din båt är uppställd, för ev. försening/tidigareläggning mm. Förbered lyftet väl, t.ex. stöttor som skall demonteras, etc. Städa din uppställningsplats efter sjösättning.

Upptagning

Kontakta subliftföraren ca 30 minuter före din upptagningstid, för ev. försening/tidigareläggning. Var beredd att tidigarelägga din upptagning med 30 minuter genom att ligga vid servicebryggan (eller cirkulera i närheten) senast 30 minuter före din tecknade tid. Om din båt inte ligger vid upptagningsbryggan senast vid din tecknade tid för upptagning, måste vi – för att hålla tidschemat – ta nästa båt istället och du hamnar sist på teckningslistan. Förbered din vagga väl, med inoljade justeringar, verktyg, eget pallningsvirke, etc. Se till att vaggan står på rätt plats, är trygg o säker och anpassad till SUB-liften Informera i förväg om du ändrat vaggan/pallningen. Bedömer SUB-liftföraren att vaggan är osäker ställs båten inte upp. Vid användning av stöttor ser du till dessa finns på plats vid uppställningsplatsen. Du som båtägare ansvarar för stöttornas placering liksom att rätt storlek och antal används. Båtar som tas upp med mast får endast placeras på godkända områden (C, D och E).

Övrigt

All bokning av sjösättning och upptagning sker via HSS webbsida, www.hss1910.se. Ingen rangering/lyft av båtar med subben får ske i båthuset eller på asfaltplanen närmast framför. Rangering/lyft av båt placerad i rälsburen vagga sker endast från gräsplanen framför båthuset eller från spåret utmed båthusets långsida. Oförsäkrad båt får ej hanteras med sublift. Om man önskar avboka tiden måste detta ske före kl. 17.00 dagen innan sjösättning eller upptag är inbokat, i annat fall tas en avgift ut på 300 kr. Vid avbokning kontakta subliftansvarig. Det är inte tillåtet att boka dubbla tider. Vid dubbelbokning tas extra avgift ut.

//Subliftgruppen


Boka sjösättning/upptagning