Våra seglingar är öppna för alla, unga som gamla, nybörjare som erfarna, kvinnor som män….

Seglingarna under 2022 äger rum 3 maj – 22 juni för vårsäsongen samt 2 augusti – 20 september för höstsäsongen. Totalt 16 st seglingar.

Anmälan till segling gör du på hemsidan senast kl 16.00 på tävlingsdagen.

Vi har även i år 4 stycken alternativa banor, vindriktning och vindstyrka avgör vilken bana som skall seglas.

Seglingskommittén använder sig av Sjöfartsverkets digitala tjänst VIVA som underlag för beslut.

Flaggor som anger bana hissas på flaggstången vid klubbhuset senast 17.20.

Vis starten används flaggor och signal för att markera 5, 4 och 1 minut till start. Start sker med skott.

För tidig start av någon eller några deltagare markeras med signal och flagga.


Tisdagsseglingar 2022

Nytt för 2022 är att vi återinför möjligheten att segla shorthanded, och shorthanded utan undanvindssegel.

Vid anmälan anger man om man ska segla shorthanded, och man anger även om man ska segla utan undanvindssegel.

Seglingen genomförs med två startgrupper:

Grupp 1 SRS  – 0,949  start 17.50

Grupp 2 SRS 0,950 –   start 18.00

Seglingen ställs in om medelvinden understiger 2,2 m/sek eller överstiger 12 m/sek eller om byvinden överstiger 15 m/sek.