Våra seglingar är öppna för alla, unga som gamla, nybörjare som erfarna, kvinnor som män….klubbens egna båtar C55 och J/70 kan bokas och man kan delta med dessa i tävlingarna.

Seglingarna under 2024 äger rum 7 maj – 18 juni för vårsäsongen samt 30 juli – 10 september för höstsäsongen. Totalt 14 st seglingar.

Anmälan till segling gör du på hemsidan senast kl 16.00 på tävlingsdagen. Respektera detta för att underlätta planeringen för funktionärer och inte minst för kökspersonalen.

Vi har även i år 4 stycken alternativa banor, vindriktning och vindstyrka avgör vilken bana som skall seglas.

Seglingskommittén använder sig av Sjöfartsverkets digitala tjänst VIVA som underlag för beslut.

Flaggor som anger bana hissas på flaggstången vid klubbhuset senast 17.20.

Vid starten används flaggor och signal för att markera 5, 4 och 1 minut till start. Start sker med ljudsignal (nytt för i år).

För tidig start av någon eller några deltagare markeras med signal och flagga.


Tisdagsseglingar 2024


Vid anmälan anger man om man ska segla shorthanded, och man anger även om man ska segla utan undanvindssegel.

Seglingen genomförs med två startgrupper:

Grupp 1 SRS  – 0,949  start 17.50

Grupp 2 SRS 0,950 –   start 18.00

Sista tävlande båt skall vara i mål senast 15 min efter näst sista båt, för att komma med i resultatlistan.

Seglingen ställs in om medelvinden understiger 2,2 m/sek eller överstiger 12 m/sek eller om byvinden överstiger 15 m/sek.