Bakgrund:
HSS båthus byggdes redan år 1953 och är starkt förknippat med vår förening. Båthuset används främst till vinterförvaring av medlemmarnas träbåtar och utrustning ägd av HSS, exempelvis sublift och ribbåtar.

Taket har under en längre tid varit i dåligt skick och läckaget är nu tyvärr så betydande att något måste göras. En större investering/renovering planeras genomföras under 2024.

Antal träbåtar i föreningen har under åren tyvärr minskat. Detta innebär att en annan typ av verksamhet ges möjlighet att inrymmas i båthuset. Förvaring av träbåtar är fortfarande prioriterat och skall så vara även i framtiden.

Båthuset tillhör HSS varumärke och ska vara inkluderande för alla våra medlemmar och vara någonting som man är stolt över att vara en del av.

Synpunkter:
För att vi alla ska känna att båthuset tillför något i föreningen, vill Styrelsen få in synpunkter på vad medlemmarna tycker att båthuset ska användas till.
Vi vill att du markerar en eller flera punkter och skriver in din åsikt nedan:

Fill out my online form.