På grund av för få deltagare ställs Fragancia cup in.