Styrelsen informerar om planerna för Prins Bertils kaj och förstärkning av piren vid Söderpir.

Torsdag 19 maj. HSS har fått den nya rapporten. Glädjande är att mastkran och pelarsvängkran får användas. Yttersta delen av kajen kommer fortsatt att vara avstängd. Försvarets båt kan förtöjas vid kajen och båtar kan fortsatt vinterförvaras på östra delen. Befintlig avspärrning kommer att ändras och betongsuggor sättas ut för att förhindra att bilar kan köra ut vid mastkranen. Kring betongplatta och i “hörnet” vid den gamla färjerampen där det finns nya slukhål kommer ny avspärrning att sättas upp, troligen på fredag. Körplåtar kommer att läggas ut för fördelning av last nära kajkanten.

Det finns nu sandstaket på Västra Stranden som förhoppningsvis förhindrar en del av sanddriften. Tidigare under våren har HSS fått besked om att kommunen planerar att förstärka piren vid Söderpir. Kontakterna med kommunen fortgår.

Taggar:

Inga svar på inlägget