Nu är all el och belysning på bryggorna klar och godkänd.

TÄNK PÅ att eluttagen på bryggorna enbart är avsedda för kortare användning för oss HSS:are. Ingen får lägga beslag på eluttag kontinuerligt. Vi är också en Gästhamn och det är viktigt att våra gäster får tillgång till el (det vill vi ju också ha när vi är gästbåtar i andra hamnar).

Taggar:

Inga svar på inlägget