Vi har utökat platserna till optimist v.30 i Grötvik. Vilket är sista veckan för optimist i […]