Renovering av 100-bryggan kommer utföras under hösten/vintern, då kommer träbeklädnaden att bytas och flytelementen ses över. […]