Förra våren gjordes en lyckad eskadersegling och varför inte göra det igen? Efter gemensamma arbetsdagar och […]